Algemene Voorwaarden (Terms & Conditions)

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van De Manuscriptenbank:

Voor schrijvers:

 • Deelname is gratis

 • U verleent toestemming voor het doorzenden van uw manuscript aan belangstellende uitgevers

 • Uw auteursrechten blijven altijd in uw handen: De auteurswet 1912 is van toepassing.

 • U laat het ons  direct weten als er overeenstemming met een uitgever is bereikt en informeert
  De Manuscriptenbank
  over de publicatiedatum.

 

Manuscripten:

 •   Het opvragen van manuscripten is gratis

 •   Het ontvangen van de opgevraagde informatie via digitale weg is gratis

 •   U stelt De Manuscriptenbank ervan op de hoogte indien u overgaat tot het uitgeven van een manuscript 
    welk door ons is aangereikt. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Algemeen:

De Manuscriptenbank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan medewerking aan De Manuscriptenbank

Typewriter